Problemadfærd hos hunde:
Til trods for at hunden, som vi kender den i dag, har levet blandt os mennesker i tusinde af år, så har hunden bevaret
mange af sine såvel fysiske som adfærdsmæssige egenskaber og behov.  Disse egenskaber og adfærdsmønstre,
som vi betegner som problemadfærd, kan derfor være helt normale for hunden, men når de skal leve blandt os
mennesker i vores hverdag og miljø, så kan det nogle gange resultere i større eller mindre problematikker og
uhensigtsmæssig adfærd for såvel hund som ejer.
Som eksamineret dyreadfærdskonsulent, tilbyder jeg professionel hjælp til løsning af adfærdsmæssige problemer.
Da problemstillingerne sjældent er den samme hos alle hunde og ejere, bliver hvert dyr behandlet individuelt, for at
gøre behandlingsforløbet så målrettet som muligt.

Problemer jeg ofte støder på;


Adfærdskonsultation:
En konsultation består af et hjemmebesøg i hundens hjem og varer typisk to timer, men kan dog variere alt efter, hvor
omfattende problemet er. Under besøget får vi snakket problemstillingen igennem, og laver en målrettet plan for en
løsning på problemet, som er så realistisk for både hund og ejer som muligt. Der vil typisk være nogle ting og rutiner
som skal ændres og/eller trænes i hverdagen, som kræver en seriøs indsats fra ejeren, for at problemet kan løses.
Mindre problemstillinger kan selvfølgelig løses nemmere og hurtigere, men man kan ikke forvente, at alle problemer
er løst umiddelbart efter endt konsultation, men derimod at man har fået de nødvendige værktøjer til, at problemet
kan løses på sigt.

Pris for en adfærdskonsultation:      1200,-  +  4 kr. pr. kørt km. fra Engvej 93, Nr. Halne
Pris for efterfølgende besøg:            500,- pr. time (min. en time)   +   4 kr. pr. kørt km. fra Engvej 93, Nr. Halne
Pris for skrifteligt plan:                      300,-
Efter endt adfærdskonsultation er der fri opfølgning/spørgsmål pr. telefon og mail.

Er der noget du er i tvivl om, eller har du spørgsmål til ovenstående, er du meget velkommen til at ringe og høre
nærmere, eller om jeg kan hjælpe dig og din hund.

          25 21 05 18

Stress
Aggressivitet rettet mod mennesker eller hunde
Angst for mennesker eller dyr / lyde mm.
alene hjemme- problemer
Generel nervøsitet
Pludselig adfærdsændring
Ukontrolleret adfærd.

Engvejens-hundecenter v/Benjamin Brask
Engvej 93
9381 Sulsted
25210518/98 26 91 85

engvejenshundecenter@gmail.com